תיעוד זנים

Or3

or3a-6-4  עלה
or3a-6-4 עלה
or3a-6-4  רוזטה
or3a-6-4 רוזטה
or3a-6-4  עמוד פריחה
or3a-6-4 עמוד פריחה
or3a-6-4  פרח
or3a-6-4 פרח
or3b-6-4 עלה
or3b-6-4 עלה
or3b-6-4 רוזטה
or3b-6-4 רוזטה
or3b-6-4 עמוד פריחה
or3b-6-4 עמוד פריחה
or3b-6-4 פרח
or3b-6-4 פרח
or323-6-4  עלה
or323-6-4 עלה
or323-6-4  רוזטה
or323-6-4 רוזטה
or323-6-4  עמוד פריחה
or323-6-4 עמוד פריחה
or323-6-4  פרח
or323-6-4 פרח