תיעוד זנים

Or2

or2b-6-4  עמוד פריחה
or2b-6-4 עמוד פריחה
or2b-6-4  רוזטה
or2b-6-4 רוזטה
or2b-6-4  פרח
or2b-6-4 פרח
or2b-6-4  עלה
or2b-6-4 עלה
or223-6-4  עלה
or223-6-4 עלה
or223-6-4  רוזטה
or223-6-4 רוזטה
or223-6-4  עמוד פריחה
or223-6-4 עמוד פריחה
or223-6-4  פרח
or223-6-4 פרח