תיעוד זנים

Tn0

tn015-29-3  עלה
tn015-29-3 עלה
tn015-29-3  רוזטה
tn015-29-3 רוזטה
tn015-29-3 עמוד פריחה
tn015-29-3 עמוד פריחה
tn015-29-3  פרח
tn015-29-3 פרח
tn0a-2-4 עלה
tn0a-2-4 עלה
tn0a-2-4 רוזטה
tn0a-2-4 רוזטה
tn0a-2-4 עמוד פריחה
tn0a-2-4 עמוד פריחה
tn0a-2-4 פרח
tn0a-2-4 פרח