תיעוד זנים

Or4

or4b-6-4  עלה
or4b-6-4 עלה
or4b-6-4  רוזטה
or4b-6-4 רוזטה
or4b-6-4  עמוד פריחה
or4b-6-4 עמוד פריחה
or4b-6-4  פרח
or4b-6-4 פרח
or416-2-4   עלה
or416-2-4 עלה
or416-2-4   רוזטה
or416-2-4 רוזטה
or416-2-4   עמוד תפרחת
or416-2-4 עמוד תפרחת
or416-2-4   פרח
or416-2-4 פרח